Disclaimer
  1. De website www.eigenzaaizaad.nl wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Plantum geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, of waaraan (eventueel via hyperlinks) wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Aan de informatie die op de website staat vermeld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
  2. Plantum sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Plantum.
  3. Het is Plantum te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. Plantum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Plantum toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
  4. Plantum kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade aan computer hard- en software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
  5. Het logo van Plantum en/of LTO Nederland mag slechts door leden van Plantum en/of LTO Nederland vrij worden gebruikt, mits het gebruik geen schade in welke vorm dan ook toebrengt aan Plantum en/of LTO Nederland. Niet-leden mogen slechts na het verkrijgen van expliciete schriftelijke toestemming van Plantum en/of LTO Nederland het logo gebruiken.
  6. De domeinnaam en de content van de website www.eigenzaaizaad.nl zijn het eigendom van Plantum. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn voorbehouden aan Plantum. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plantum informatie, afbeeldingen of andere content van deze website openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
De uitvoering van deze regeling is door de graan- en aardappelkweek bedrijven ondergebracht bij Plantum

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren