Naar het Meldformulier

Starten met een nieuwe melding met het digitale meldformulier.

Inloggen op uw account

Nog geen inloggegevens?

Voor het doen van een melding is een account vereist.

Een account aanmaken

Uitleg

Eigen zaaizaad (Farm Saved Seed)

Door veredeling van landbouwgewassen worden steeds productievere rassen ontwikkeld met hogere kwaliteit en betere ziekteresistenties. Kweekbedrijven kunnen hun nieuw ontwikkelde rassen beschermen via het kwekersrecht. Door deze bescherming is de productie van uitgangsmateriaal in Nederland niet toegestaan zonder een licentie van de kwekersrechthouder. 

Een uitzondering hierop is de eigen vermeerdering van zaaizaad van granen en pootgoed van aardappelen, ook wel Farm Saved Seed (FSS) genoemd. Deze eigen vermeerdering is toegestaan zonder licentie van de kwekersrechthouder mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Het gebruik van het eigen vermeerderde zaaizaad/pootgoed blijft beperkt tot het eigen bedrijf;
  • De teler meldt vóór 15 mei (in het jaar van de oogst) het gebruik van Farm Saved Seed aan de kwekersrechthouder;
  • De teler draagt een vergoeding af aan de kwekersrechthouder. 

De graan- en aardappelkweekbedrijven hebben de uitvoering hiervan centraal ondergebracht bij hun branchevereniging Plantum.


Let op:

  • Als u FSS heeft gebruikt, dient u het meldformulier compleet in te vullen om aan uw wettelijke meldplicht te voldoen, dus het gebruikte ras, aantal kilogram en aantal hectare;
  • Indien u pootgoed teelt op basis van een licentieovereenkomst, is het op basis van deze licentieovereenkomst geteelde pootgoed geen FSS. Indien u pootgoed achterhoudt van de oogst en vervolgens opnieuw uitpoot op uw bedrijf voor consumptieteelt, dan is dit pootgoed wél FSS en moet u het gebruik hiervan melden bij Plantum middels het meldformulier of via deze website;
  • Farm Saved Seed van beschermde rassen van andere gewassen dan granen en aardappelen is niet toegestaan. 

 

Informatiebrief

Klik hier voor de informatiebrief 2023 .

  

Meldplicht

Er geldt een wettelijke meldplicht* voor het gebruik van eigen vermeerderd zaaizaad en pootgoed (Farm Saved Seed) van graan- en aardappelrassen die met kwekersrecht beschermd zijn.
Telers hoeven slechts éénmaal per jaar een melding te doen van het gebruik van eigen vermeerderd uitgangsmateriaal. Zij kunnen dat voor zowel aardappelen als voor winter- en zomergranen in één melding doen via het meldformulier op deze website. De melding dient plaats te vinden vóór 15 mei van het jaar waarin het eindproduct, dat verkregen is uit FSS, geoogst wordt.

* op grond van artikel 13 van de Ministeriele regeling Raad voor plantenrassen behorende bij de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 en artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 1768/95.

 

 Deelnemende bedrijven

 De volgende kweekbedrijven en vertegenwoordigers hebben Plantum gemachtigd om namens hen de verplichte melding voor het gebruik van FSS te administreren:

 
Bedrijf: Website: FSS informatie:
Agrico www.agrico.nl Link naar pagina
Agroplant Holland BV www.agroplant.nl  
Averis Seeds BV www.averis.nl Link naar pagina
B. Mencke www.mencke.nl  
Barenbrug Holland B.V. www.barenbrug.nl  
Caithness Potatoes B.V. www.caithnesspotatoes.com  
D. Biemond BV www.dbiemondbv.nl  
Danespo A-S www.danespo.com  
Den Hartigh www.denhartigh-potato.nl  
DSV Zaden Nederland B.V. www.dsv-zaden.nl Link naar pagina
Europlant Aardappel BV www.europlant.biz  
Germicopa SAS www.germicopa.com  
HZPC Holland BV www.hzpc.com Link naar pagina
Innoseeds www.innoseeds.nl  
Jan Wever BV    
KWS Potato www.kws-potato.nl  
Limagrain Nederland www.limagrain.nl  
Maatschap Sattler www.sattlerheftrucks.nl  
Meijer Potato www.meijerpotato.com Link naar pagina
Plas Potatoes www.plaspotatoes.nl  
Schaap Holland www.schaapholland.com  
Selectiebedrijf Kooi BV www.selectiebedrijfkooi.com  
Semagri Holland BV www.semagri.nl  
Semundo B.V. www.semundo.nl  
Sloots Solanum www.slootsagri.nl Link naar pagina
STET Holland www.stet.nl  
The Potato Company www.tpc.nl  
Top-Seeds www.top-seeds.com  
Van de Bilt zaden en vlas bv www.vandebiltzadenvlas.com  
Wiersum Plant Breeding www.wiersum-plantbreeding.nl  
WPA-Robertus, zeker & vast www.wpa-robertus.nl  

 

Hoogte vergoeding

De vergoeding voor Farm Saved Seed bedraagt voor aardappel 60% en voor granen 65% van de reguliere licentievergoeding die in het handelsverkeer verschuldigd is voor het desbetreffende ras. Deze tarieven gelden in het geval u niet reeds op andere wijze vergoeding afdraagt of heeft afgedragen.

Indien uit uw melding blijkt dat u een vergoeding dient af te dragen, ontvangt u van Plantum een factuur. Plantum stuurt de ontvangen betalingen door naar de betreffende kwekers.
Indien u een contract heeft met AVEBE of een individueel vermeerderingscontract heeft met een handelshuis en/of kweker, of wanneer u reeds via de NAK heeft afgedragen, dan loopt de facturatie niet via Plantum. U kunt dit aangeven op het meldformulier. U bent in deze gevallen echter nog steeds wel verplicht om uw FSS gebruik middels het meldformulier of via de website bij Plantum te melden.

Voor eventuele vragen over de tarieven kunt u terecht bij de betreffende kweekbedrijven.

Klik hier voor het overzicht van de graan- en aardappelrassen en bijbehorende vergoeding.

Geringe bedrijfsomvang

Er is geen FSS-vergoeding verschuldigd door telers met een geringe bedrijfsomvang. Onder geringe bedrijfsomvang wordt verstaan: een totaal areaal akker- en tuinbouwgewassen van 10 hectare of minder en voor het gebruik van eigen pootgoed en een totaal areaal akker- en tuinbouwgewassen van 15 hectare of minder voor het gebruik van eigen zaaizaad.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina Veel Gestelde Vragen, of contact opnemen met Plantum, telefoon (0182) 68 86 68, of de infolijn van uw regionale (LTO) organisatie.

 

De uitvoering van de FSS meldplicht  is door de graan- en aardappelkweek bedrijven ondergebracht bij Plantum

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren