Naar het Meldformulier

Starten met een nieuwe melding met het digitale meldformulier.

Inloggen op uw account

Nog geen inloggegevens?

Voor het doen van een melding is een account vereist.

Een account aanmaken

Uitleg

Hoogte vergoeding

De vergoeding voor Farm Saved Seed bedraagt voor aardappel 60% en voor granen 65% van de reguliere licentievergoeding die in het handelsverkeer verschuldigd is voor het desbetreffende ras. Deze tarieven gelden in het geval u niet reeds op andere wijze vergoeding afdraagt of heeft afgedragen.

Indien uit uw melding blijkt dat u een vergoeding dient af te dragen, ontvangt u van Plantum een factuur. Plantum stuurt de ontvangen betalingen door naar de betreffende kwekers.
Indien u een contract heeft met AVEBE of een individueel vermeerderingscontract heeft met een handelshuis en/of kweker, of wanneer u reeds via de NAK heeft afgedragen, dan loopt de facturatie niet via Plantum. U kunt dit aangeven op het meldformulier. U bent in deze gevallen echter nog steeds wel verplicht om uw FSS gebruik middels het meldformulier of via de website bij Plantum te melden.

Voor eventuele vragen over de tarieven kunt u terecht bij de betreffende kweekbedrijven.

Klik hier voor het overzicht van de graan- en aardappelrassen en bijbehorende vergoeding.

Geringe bedrijfsomvang

Er is geen FSS-vergoeding verschuldigd door telers met een geringe bedrijfsomvang. Onder geringe bedrijfsomvang wordt verstaan: een totaal areaal akker- en tuinbouwgewassen van 10 hectare of minder en voor het gebruik van eigen pootgoed en een totaal areaal akker- en tuinbouwgewassen van 15 hectare of minder voor het gebruik van eigen zaaizaad.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina Veel Gestelde Vragen, of contact opnemen met Plantum, telefoon (0182) 68 86 68, of de infolijn van uw regionale (LTO) organisatie.

De uitvoering van de FSS meldplicht  is door de graan- en aardappelkweek bedrijven ondergebracht bij Plantum

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren