Privacy Statement

Uw melding wordt in opdracht van Plantum verwerkt door Prosu BV. Uw gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand. De algemene bedrijfsgegevens uit de Nationale Agrarische Database kunnen worden gebruikt om u (vakgerichte) informatie te verstrekken via Prosu of zorgvuldig geselecteerde organisaties en instellingen. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken via Prosu BV, t.a.v. adresregistratie, Postbus 283, 8250 AG DRONTEN onder vermelding van ‘bezwaar Plantum’. Via dit adres kunt u ook een verzoek tot correctie van of inzage in uw gegevens doen. Uw gegevens met betrekking tot de gebruikte rassen en wel/geen gebruik eigen zaaizaad resp. pootgoed worden alléén gebruikt voor de afhandeling van uw aangifte, en zullen niet voor andere doeleinden aan derde partijen worden verstrekt.

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website.

Plantum behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen.

De uitvoering van deze regeling is door de graan- en aardappelkweek bedrijven ondergebracht bij Plantum

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren