Melden van eigen gebruik van zaaizaad van granen en pootgoed van aardappelen

Meld uw gebruik van Farm Saved Seed

Via deze website kunt u het gebruik van Farm Saved Seed melden, zodat u op eenvoudige wijze aan uw wettelijke meldplicht kunt voldoen. Gebruik het Meldformulier om aangifte te doen.

Rassen en FSS tarieven

In duidelijke overzichten kunt u zien voor welke graan- en aardappelrassen een FSS vergoeding verschuldigd is en hoeveel deze vergoeding bedraagt.

Gebruik het Meldformulier om aangifte te doen

Heeft u geen gebruik gemaakt van FSS? Of heeft u hiervoor reeds een vergoeding betaald? Ook dan vragen wij u hiervan melding te maken.

Meld het gebruik van FSS vóór 15 mei

In het kwekersrecht geldt als hoofdregel dat vermeerdering van beschermd materiaal niet is toegestaan, met uitzondering voor zaaizaad van granen en pootgoed van aardappels, ook bekend als Farm Saved Seed (FSS). Voorwaarden voor toegestane vermeerdering zijn onder meer beperking tot het eigen bedrijf, melding vóór 15 mei aan de kwekersrechthouder, en het afdragen van een vergoeding aan deze instantie. Deze regels bevorderen een eerlijke en evenwichtige praktijk, waarbij telers onder specifieke voorwaarden kunnen profiteren van Farm Saved Seed, terwijl kwekersrechten worden gerespecteerd.

Vergoeding voor Farm Saved Seed

De vergoeding voor Farm Saved Seed varieert, met 60% voor aardappelen en 65% voor granen, berekend op basis van de reguliere licentievergoeding voor het specifieke ras. Deze tarieven gelden als er geen andere vergoeding is afgedragen. Bij verplichte vergoeding ontvangt u een factuur van Plantum, die de betalingen doorsluist naar de betreffende kwekers. Indien u al via AVEBE, een handelshuis, kweker, of de NAK heeft afgedragen, verloopt de facturatie anders. Toch blijft het cruciaal om FSS-gebruik via het meldformulier of website bij Plantum te melden, zelfs als facturatie elders plaatsvindt. Voor vragen over tarieven kunt u contact opnemen met de desbetreffende kweekbedrijven.